Isu Duduknya Allah di Arash bersama Nabi-Nya

Jawapan balas kepada respon balas ustaz al-Katibi: Isu Duduknya Allah di Arash bersama Nabi-Nya-Bahagian 1

Sumber: http://titian-sebenar.blogspot.com/2013/10/jawapan-balas-kepada-respon-balas-ustaz.html


Saya telah membaca tulisan balas ustaz Salman Ali kepada ustaz al-Katibi. Saya bersetuju dengan penulisannya lantas meminta beliau meletakkan tulisannya di blog saya agar mendapat manfaat yang baik untuk semua pembaca. InsyaAllah, dalam tulisan yang bersiri ini, ustaz Salman Ali akan menjawab pertuduhan yang dilontarkan oleh al-Katibi kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah akan tafsirannya berkenaan riwayat Mujahid serta memaparkan kepada kita kefahaman kepada teks at-Tabari sendiri serta ulama-ulama lainnya.Pembaca digalakkan untuk membaca tulisan al-Katibi yang terdahulu iaitu disinihttp://asyaariresearchgroup.blogspot.com/2013/09/menjawab-fitnah-duduknya-allah-di-atas.htmlKemudian jawapan balas dari Ustaz Salman Ali disinihttps://dl.dropboxusercontent.com/u/47994611/Respon%20kepada%20penulisan%20ARG%20berkenaan%20Allah%20duduk%20di%20Arash.pdf
(admin al-qayyim.org memasukkan mirror bagi file di atas. Sekiranya gagal untuk download, boleh cuba di sini
 

http://asyaariresearchgroup.blogspot.com/2013/09/jawaban-balik-kepada-atas-tanggapan_24.htmlUstaz Salman Ali kemudiannya membalas dalam dua siri artikel dan artikel ini adalah salah satunya insyaAllahPERHATIAN: TULISAN BERWARNA MERAH ADALAH NUKILAN USTAZ SALMAN ALI DARI AL-KATIBIMari kita ikuti perbahasannya insyaAllah
...................................................................................................................................................................
Segala Puji bagi Allah. Selawat dan Salam kepada junjungan Nabi dan keluarganya dan sahaba-sahabatnya
Saya telah membaca respon kembali ustaz al-Katibi kepada penulisan saya. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih atas bantahannya itu. Walaupun terdapat banyak fallasi, dalam argumentasinya, ia masih menambahkan ilmu pada saya
 
Dalam bantahan kali ini, saya simpulkan perbahasan kepada dua bahagian
 
1. Pandangan at-Tabari berdasarkan kepada riwayat Mujahid
2. Pandangan Ibnu Taimiyah dan ulama selainnya 

Artikel ini akan memfokuskan isu (1) sementara isu (2) akan dibahaskan dalam artikel 2.
 
Sebelum membahaskan artikel ini, saya ingin menarik perhatian pembaca akan kontradiksi yang dilakukan oleh al-Katibi
 
Sekurang-kurangnya 2 kontradiksi yang boleh saya simpulkan pada artikel bahagian pertama ini
 
Kontradiksi 1
 
al-Katibi berpendirian secara jelas berpendirian at-Tabari menolak kesahihan riwayat Mujahid
Imam ath-Thabari sama sekali tidak mensahihkan atsar atau pendapat Mujahid, justru sebaliknya beliau mentarjih pendapat Mujahid dengan hadits sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan beliau mengatakan bahwa hadits yang menafsirkan Maqam Mahmud dengan Syafa’at adalah lebih utama untuk dibenarkan daripada pendapat Mujahid
 
Untuk menguatkan penolakan ini, al-Katibi menukil riwayat dari ulama lain dalam sebahagian kitab iaitu Al-Asrar al-Marfuu’ah fil Akbaar al-Maudhu’ah, Tahdzir al-Khawwash min Ahaadits al-Qashshash dan Mu’jam al-Udabaa. Tapi dia sendiri kontradik kerana pada kesimpulan awalnya, dia mengatakan at-Tabari tidak melemahkan riwayat Mujahid!! Bahkan bersetuju pula dengan pandangan saya
 
 
Kedua :Ath-Thabari memang tidak mendhaifkan ucapan Mujahid, akan tetapi ia tidak mengambil ucapan itu melainkan lebih memilih ucapan jumhur ulama yang mentakwil dengan syafa’at.
 
Saya tidak tahu apakah dia sedar akan kesilapannya ataupun telah kembali jatuh dalam kesalahannya.
 
Kontradiksi 2
 
Al-Katibi telah mengaku bahawa perenggan akhir yang tidak diterjemahkan pada artikel sebelumnya merujuk kepada duduknya Allah bersama Nabi di Arash
 
“Kemudian ath-Thabari menjawab orang yang menolak duduknya Nabi bersama Allah, ia mengatakan bahwa penolakan itu keluar dari ketiga kelompok Islam yang telah beliau sebutkan sebelumnya”
 
Malangnya pada permulaanya, dia tidak sebutkan demikian sebaliknya dia katakan ia hanya rujuk pada duduknya nabi Arash tanpa membahaskan duduknya Allah
 
“Dari uslub dan manhaj ath-Thabari, diawal sekali sedang membicarakan tentang MAQAM MAHMUD (kedudukan terpuji) yang akan diperoleh oleh Nabi kelak di akherat. Maka pembahasan tentu terfokus pada persoalan Nabi. Walaupun di tengah-tengah pembahasan imam ath-Thabari sempat membawakan ucapan Mujahid secara utuh bahwa Allah mendudukkan Nabi di atas Arsy bersama-Nya. Diakhir pun beliau tetap memfokuskan pada persoalan duduknya Nabi di atas Arsy tanpa membahas duduknya Allah
 
Boleh jadi pada awalnya dia masih berpegang perbahasan itu berkisar pada isu duduknya nabi di Arash tapi akhirnya terkejut melihat perenggan terakhir at-Tabari yang jelas menyebutkan duduknya Nabi bersama Allah
 
Dengan kontradiksi ini,  saya pinta kepada pembaca membuka minda seluas-luasnya melihat kepada hujah-hujah yang akan datang
 
Jangan terkesima dengan nukilan ulama yang banyak  tapi substansi hujahnya salah dan kontradik
 
Mari kita terus kepada penghujahan seterusnya
 
1. Kefahaman kepada teks at-Tabari
 
Setelah  at-Tabari menunggulkan pandangan  syafaat pada tafsiran MAQAM MAHMUD, beliau berkata
 
فإن ما قاله مـجاهد من أن الله يُقعد مـحمدا صلى الله عليه وسلم علـى عرشه، قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن التابعين بإحالة ذلك.
 
Terjemahan :maka apa yang dikatakan oleh Mujahid bahwa Allah mendudukkan Muhamamd Shallahu ‘alaihi wa sallam di atas Arsy, adalah ucapan yang tidak boleh ditolak kesahihannya, tidak dari segi khobar maupun pendapat, “ Yang demikian itu (tidak boleh ditolak) karena tidak ada hadits dari Rasulullah, dari seorang pun sahabat maupun tabi’in yang memustahilkan hal tersebut
 
Kenyataan ini mengundang khilaf antara saya dan ustaz al-Katibi. Saya dengan tegas menyatakan ‘pandangan yang tidak boleh ditolak kesahihan’ itu merujuk kepada riwayat Mujahid yang membawa maksud  ‘Allah mendudukkan nabi di Arash-Nya bersamaNYa’
 
Ustaz al-Katibi pula berkeras mengatakan ia merujuk kepada duduknya nabi di Arash dan bukan merujuk kepada duduknya Allah bersama nabi di atas Arasy
 
Sesuai uslub di atas, maka yang tidak boleh ditolak kesahihannya baik dari suduh khobar maupun pandangan, jelas perkara duduknya Nabi di atas Arsy, bukan duduknya Allah bersama Nabi di atas Arsy. Inilah yang difokuskan pembicaraannya oleh imam ath-Thabari yang sulit dipahami oleh kaum salafi pengikut Ibnu Taimiyyah”
 
Dalam artikel sebelumnya, saya telah menjelaskan hujah-hujahnya, antaranya seperti berikut
 
a) Pada awalnya hanya ada dua pandangan saja yang disebutkan oleh at-Tabari iaitu pandangan berkaitan syafaat dan  pandangan berkaitan Allah mendudukkan nabi bersama-NYA. Tidak ada pandangan ketiga berkaitan duduknya nabi di arash
 
b) Tidak ada pandangan at-Tabari pada awalnya berkaitan dengan duduknya nabi di Arash. Jika kita percaya at-Tabari mengubah subjek perbahasannya, maka itu memerlukan qarinah (petunjuk) yang kuat
 
c) Pernyataan ‘Allah mendudukkan nabi di ArashNYa’ adalah ringkasan kepada pernyataan ‘Allah mendudukan nabi di Arash bersamaNYa’. Ini dipanggil ikhtisar (ringkasan).Hujah ini tidak disinggung dalam mana-mana tulisan ustaz al-Katibi
 
d) at-Tabari tidak menyebutkan redaksi ‘bersamaNYa’ bukanlah bermaksud dia sedang membicarakan konteks yang berbeza.
 
e) Kenyataan selepasnya oleh at-Tabari tidak membincangkan duduknya nabi di arash sahaja sebaliknya membincangkan istiwa Allah di arash.
 
f) Perenggan akhir yang jelas merujuk kepada perbahasan Allah mendudukkan nabi bersamaNYA. Perenggan ini tidak diterjemah oleh al-Katibi
 
Tambahan kepada hujah ikhtisar
 
Sesiapa yang membaca dengan kritis, sudah cukup baginya hujah-hujah di atas ini. Cuma saya ingin menambah hujah ikhtisar (hujah c)
 
Sudah dijelaskan riwayat yang dibahaskan oleh Mujahid jelas menyebutkan redaksi ‘‘Allah mendudukan nabi di Arash bersamaNYa’
 
Cuma saja ulama yang menukil kembali riwayat ini melakukan ikhtisar (ringkasan).Hujah ini dikuatkan dengan melihat kepada teks ulama yang membantah kesahihan riwayat Mujahid. Rujuk saja kepada bantahan Syeikh al-Albani yang dinukil oleh al-Katibi sendiri
 
Albani pun menolak keras atsar ini dan mendhaifkannya, ia berkata :
 
وتفسير بعضهم لقوله تعالى : عسى أنْ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَاماً مَحْموداًبإقعاده على العرش مع مخالفته لما في الصحيحين وغيرهما أنّ المقام المحمود الشفاعة العظمى ، فهو تفسير مقطوع غير مرفوع عن النبي ، ولو صح ذلك مرسلاً لم يكن فيه حجة ، فكيف وهو مقطوع موقوف على بعض التابعين ؟! ، وإنّ عجبي لا يكاد ينتهي من تحمس بعض المحدثين السالفين لهذا الحديث الواهي والأثر المنكر
 
“ Dan tafsir sebagian mereka atas ayat : “ Semoga Tuhanmu mengutusmu kepada kedudukan yang terpuji “, dengan penafsiran : “ Duduknya di atas Arsy padahal bertentangan dengan yang ada dalam dua kitab sahih dan selainnya bahwa maqam mahmud adalah syafa’at al-Udzma. Maka penafsiran itu (duduknya di atas Arsy) adalah penafsiran yang terputus, tidak marfu’ dari Nabi. Seandainya sahih secara mursal, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Bagaimana tidak, sedangkan atsar itu terputus dan terhenti atas sebagian tabi’in saja. Aku sungguh heran tak habis-habis kepada sebagian ahli hadits terdaulu yang menerima hadits lemah ini dan atsar mungkar ini “
 
Persoalan kepada al-Katibi, apakah syeikh al-Albani sedang merujuk kepada riwayat lain atau riwayat Mujahid??? Perhatikan, walaupun riwayat Mujahid menyebutkan ‘duduk bersamaNya’, syeikh al-Albani tetap menukilkan sebagai ‘Duduknya di atas Arsy” 
 
Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri juga melakukan demikian

إذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَقَدْ حَدَثَ الْعُلَمَاءُ الْمَرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمَقْبُولُونَ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ . رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي تَفْسِيرِ : { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } وَذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى مَرْفُوعَةٍ وَغَيْرِ مَرْفُوعَةٍ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : وَهَذَا لَيْسَ مُنَاقِضًا لِمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ الشَّفَاعَةُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ مِنْ جَمِيعِ مَنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ وَيَدَّعِيه لَا يَقُولُ إنَّ إجْلَاسَهُ عَلَى الْعَرْشِ مُنْكَرًا. وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ بَعْضُ الْجَهْمِيَّة وَلَا ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مُنْكَرٌ 
 
“ Jika telah jelas hal ini, maka sungguh para ulama yang diridhai dan para wali yang diterima telah menceritakan (membawakan riwayat hadits) bahwa “ Muhammad Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam akan Allah dudukkan di atas Arsy bersama-Nya “, telah meriwayatkannya Muhamamd bin Fudhail dari Laits dari Mujahid tentang tafsir “ Semoga Allah memberikan padamu kedudukan yang terpuji “, dan menyebutkan riwayat ini dari jalan lainnya yang marfu’ dan (bukan marfu’) mauquf. Ibnu Jarir berkata : “ Ini tidaklah bertentangan dengan hadits-hadits yang menjelaskan bahwa maqam Mahmud adalah syafa’at dengan kesepakatan para imam dari  seluruh orang yang mengaku Islam, tidak mengatakan bahwa riwayat Allah mendudukkan nabi di atas arsy itu hadits munkar, sesungguhnya yang mengingkarinya hanyalah sebagian dari kelompk jahmiyyah, beliaupun tidak menyebutkan munkar dalam tafsir ayat itu “.
 
Perhatikan bagaimana Ibnu Taimiyah menyebutkan secara ringkas padahal sebelumnya dia menyebutkan secara penuh. Jadi jelas dan nyata, samada ulama yang menerima dan menolak riwayat tersebut, merujuk kepada riwayat Mujahid yang sama iaitu ‘Allah mendudukkan nabi di arash bersama-Nya’. Hanya kerana ketika menukil mereka sebutkan ‘duduknya nabi Arash’ bukanlah bermaksud itu merujuk pada riwayat yang lain atau perbahasan yang lain!!
 
Jadi kenapa al-Katibi menerima al-Albani dan Ibnu Taimiyah merujuk pada teks ‘Allah mendudukan nabi di arashnya’ tapi tidak kita menganggap perkara yang sama pada at-Tabari???
 
Selebihnya akan saya jelaskan pada artikel kedua dan akan saya ajukan soalan menarik kepada al-Katibi nanti.
 
Al-Katibi kemudiannya membawakan dua hujah ‘baru’ dalam bab ini yang akan saya sanggah satu persatu
 
1. Duduknya nabi di Arash bukan satu yang mustahil
 
Al-Katibi menganggap duduknya nabi di Arash bukan satu yang mustahil lantas tidak salah bagi at-Tabari memasukkan perbahasan berkaitannya di tengah-tengahnya walaupun tidak diawalnya
 
Al-Katibi menyebutkan
 
Ath-Thabari menerima perkara duduknya Nabi di atas Arsy, kerana menurut beliau tidak mustahil itu terjadi dan kerana tidak adanya nash sahih yang memustahilkan hal itu. Cuba perhatikan lagi ucapan beliau :
 
 
فإن ما قاله مـجاهدمن أن الله يُقعد مـحمدا صلى الله عليه وسلم علـى عرشه، قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر
maka apa yang dikatakan oleh Mujahid bahwa Allah mendudukkan Muhamamd Shallahu ‘alaihi wa sallam di atas Arsy, asalah ucapan yang tidak boleh ditolak kesahihannya, tidak dari segi khobar maupun pendapat “.[3]
 
Alasan beliau tidak mustahil, kerana menimbang Nabi seorang makhluk yang memiliki keutamaan besar. Seandainya ath-Thabari memfokuskan perkara duduknya Allah di atas Arsy, lalu kenapa alasan ath-Thabari terfokus pada kemustahilan?? Bukankah apa yang Allah lakukan tidak ada yang mustahil bagi-Nya?? Berpikirlah dengan jeli dan cerdas wahai saudara...
 
Katanya lagi,
 
Dari sudut khobar maupun pandangan, perkara duduknya Nabi di atas Arsy, tidaklah mustahil dan juga tidak adanya nash yang memustahilkan hal itu. Jika seandainya ath-Thabri ikut memfokuskan pembahsn Allah duduk bersama-Nya, kenapa ath-Thabari mengambil alasan (ta’lil) tentang kemustahilan ?? bukankah apa yang diperbuat Allah tidak ada yang mustahil ??
 
Komentar saya
 
Pernyataan al-Katibi ini akan dibungkam dari dua sudut iaitu kemustahilan dan kemuliaan nabi. Al-Katibi sendiri menyakini Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan al-Katibi mengakui al-asyairah boleh menyakini lebih dari itu meskipun tidak menetapkannya!!
 
“Ucapan mujahid yang mengatakan Allah mendudukkan nabi Muhammad di atas Arsy-Nya, memang tidak ada satupun ulama yang menolaknya. Sebab berkaitan dengan fadhl Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam dan juga tidak adanya nash yang memustahilkan terjadinya duduknya Nabi di atas Arsy. As’ariyyapun memahami hal ini, bahkan yang lebih dari ini sekalipun. Akan tetapi tidak berani menetapkannya, sebab tidak ada satu pun hadits sahih yang menyatakan hal itu (duduknya Nabi di atas Arsy)”
 
Dengan itu, apa yang mustahil untuk menerima Allah mendudukkan nabi di arash bersamaNYA sedangkan tidak ada apa yang mustahil bagiNYA??Kebersamaan Allah sama sekali tidak sama seperti makhluk dan tidak diumpamakan. 
 
 
Dari sudut aqal pula, mendudukkan nabi bersama Allah adalah lebih mustahil berbanding mendudukkan nabi di arash berseorangan, oleh sebab al-asyairah boleh menerima lebih dari itu, tak salah mereka menerimanya.
 
Adapun saya berpendapat at-Tabari telah menafikan bahawa nabi didudukkan Allah bersamaNYA merupakan sesuatu yang mustahil sebagaimana tidak mustahil bagi Allah mendudukkan Nabi diatas Arash. 
 
Kedua, jika hujah tidak mustahil itu berkenaan dengan duduknya nabi di arash, kenapa al-Katibi sendiri menukil ulama-ulama yang menolaknya dari sudut matan??  Al-Katibi tahu hakikat ini dan cuba menjawab persoalan ini. Malangnya tidak dijawab sebaliknya,tiba-tiba pula dikaitkan dengan isu jahmiyyah (akan dibahaskan dalam artikel kedua)
 
Jika seandainya tidak boleh ditolak, lantas kenapa banyak ulama yang menolaknya?? Apa lantas ulama-ulama yang menolaknya itu berarti berpaham jahmiyyah??
 
Al-Wahidi menolak keras atsar Mujahid, ia mengatakan :
 
وهذا قول رذل موحش فظيع ، ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير
 
“ Ini adalah ucapan yang hina, menyalahi ketentuan bahasa dan buruk. Nash al-Quran menyeru dengan rusaknya penafsiran seperti ii “.[1]
 
Jahmiy kah al-Wahidiy??
 
Apa kena mengena persoalan jahmiyyah dengan persoalan kenapa ada ulama menolaknya jika tidak mustahil?  Jika dia menjawabnya, penolakan dari sudut sanad, memang saya terima, tapi ulama yang dia nukilkan bukan sekadar menolak sanad tapi juga menolak matannya seperti al-Wahidi
 
Apakah al-Katibi tidak mampu menjawab sebaliknya memutar pula isu jahmiyyah?
 
Ini sekaligus membatalkan dakwaan al-Katibi kemustahilan itu merujuk pada nabi duduk di arash dan tidak pada duduknya nabi di Arash bersama Allah.
 
Logik yang lebih sihat dan waras menerima adalah lebih mustahil bagi nabi untuk duduk bersama Allah di arash hingga memerlukan penafian oleh at-Tabari. Bukti kemustahilan itu terserlah bila ada ulama yang menolak matan riwayat Mujahid
 
Dan jika alasan tidak ada yang mustahil bagi Allah, sudah tentu mendudukkan nabi bersamanya juga tidak mustahil bagi Allah.
 
Dari sudut kemuliaan pula, sudah tentulah duduknya nabi bersama Allah lebih mulia berbanding hanya duduk berseorangan!! 2.  Hujah ‘min’ oleh at-Tabari menunjukkan bayan (penjelasan)
 
Al-Katibi berhujah, pemalingan at-Tabari dari konteks  nabi didudukkan bersama Allah kepada nabi duduk di Arash bersangkut paut dengan ilmu nahu
 
Al-Katibi berkata,
 
Dari segi nahwu, pada ucapan ath-Thabari terdapat huruf MIN yang posisinya berfaedah untuk BAYAN (penjelasan). Yakni lebih menjelaskan dan memfokuskan ucapan Mujahid yang mengatakan duduknya Nabi di atas Arsy bukan duduknya Allah bersama Nabi di atas Arsy. Oleh sebab itu ath-Thabari tidak menyebutkan duduknya Allah bersama Nabi.
 
 
Kalimat MIN berfaedah sebagai BAYAN yang terkadang menjelaskan jenis atau macamnya dari kalimat sebelumnya. Misal :
 
مهما تأتنا به من آية
 
“ Bagaimanapun kamu mendatangi kami dari ayat (keterangan/petunjuk) “.
 
 
Ayat ini membicarakan kedatangan Nabi Musa kepada Fir’aun. Dalam bentuk atau jenis apa kedatangan Nabi Musa? Dijelaskan dengan huruf MIN dan kalimat setelahnya yaitu aayah. Yakni kedatangan nabi Musa dengan membawa petunjuk..maka petunjuk (aayah) adalah menjelaskan dari kedatangannya yang masih secara global dalam kalimat. Shingga huruf MIN berfungsi memfokuskan dari persaoalan kedatangan nabi Musa yakni membawa berupa petunjuk.
 
 
Nah, demikian juga dalam redaksi ath-Thabari huruf MIN di situ berfaeah sebagai BAYAN yang berfungsi menjelaskan atau memfokuskan ucapan ath-Thabari yakni fokus kepada duduknya Nabi di atas Arsy. Jika seandainya dipahami dengan bersama duduknya Allah, maka rusaklah fungsi dari kalimat MIN tersebut. Inilah pemahaman yang sesuai uslub ath-Thabari dan juga sesuai uslub nahwiyyahnya.
 
Komentar saya
 
Hujah ini sebenarnya hujah yang membantu saya dan saya tidak perlukan rujukan kitab nahu untuk menjawabnya. Oleh kerana duduknya nabi bersama Allah sesuatu yang mustahil, maka penjelasan (bayan) lebih diperlukan berbanding hanya duduknya nabi di arash.
 
Inilah lebih tepat dan sesuai dengan konteks. Jika penjelasan hanya pada duduknya nabi sahaja maka ternyata telah cacat konteksnya sama sekali. Lebih-lebih lagi al-Katibi sendiri beranggapan duduknya nabi di Arash tidak mustahil. Kenapa perkara yang kurang mustahil memerlukan lebih penjelasan berbanding perkara yang lebih mustahil???
 
3. at-Tabari menolak kesahihan riwayat Allah duduk di Arash
 
Al-Katibi membawa bukti dari kitab ulama akan penolakan at-Tabari berkenaan duduknya nabi bersama Allah
 
Salman Ali mungkin akan kaget dan heran jika mendengar kisah awal mula imam ath-Thabari mendapat cobaan dari ulama hanabilah hingga beliau dilempari batu, kerana menolak duduknya Nabi bersma Allah di atas Arsy, padahal kisah ini sangatlah masyhur dan diceritakan oleh beberapa ulama dalam kitab-kitabnya.  
 
 
وفي بعض المجامع أن قاصا جلس ببغداد فروى في تفسير قوله تعالى { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } أنه يجلسه معه على عرشه فبلغ ذلك الإمام محمد بن جرير الطبري فاحتد من ذلك وبالغ في إنكاره وكتب على باب داره سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس فثارت عليه عوام بغداد ورجموا بيته بالحجارة حتى انسد بابه بالحجارة وعلت عليه
 
 
“ Di sebagian perkumpulan, sesungguhnya ada seorang pencerita duduk bermajlis di Baghdad, lalu ia membawakan riwayat tafsir ayat “ Semoga Tuhanmu membangkitkanmu dengan kedudukan yang terpuji “, sesungguhnya Allah akan mendudukkan Nabi bersamaNya di atas Arsy-Nya. Maka kabar ini sampai didengar oleh imam ath-Thabari sangat marah dari hal itu dan sangat mengingkarinya, maka beliau menulis di pintu rumahnya : “ Maha Suci Dzat yang tidak memiliki teman dekat (anis) dan tidak memiliki teman duduk di atas Arsy-Nya “. Maka kaum awam Baghdad terprofokasi dan melempari beliau dengan batu hingga pintu rumahnya penuh dengan batu yang menutupinya “.[11]
 
 
Imam Suyuthi pun membawakan kisah yang sama ini dalam kitabnya :
 
 
“ Di sebagian perkumpulan, sesungguhnya ada seorang pencerita duduk bermajlis di Baghdad, lalu ia membawakan riwayat tafsir ayat “ Semoga Tuhanmu membangkitkanmu dengan kedudukan yang terpuji “, sesungguhnya Allah akan mendudukkan Nabi bersamaNya di atas Arsy-Nya. Maka kabar ini sampai didengar oleh imam ath-Thabari sangat marah dari hal itu dan sangat mengingkarinya, maka beliau menulis di pintu rumahnya : “ Maha Suci Dzat yang tidak memiliki teman dekat (anis) dan tidak memiliki teman duduk di atas Arsy-Nya “. Maka kaum awam Baghdad terprofokasi dan melempari beliau dengan batu hingga pintu rumahnya penuh dengan batu yang menutupinya “.[12]
 
 
Yaqut al-Hamawi juga menyebutkan kisah ini dalam kitabnya :
 
أن الإمام الطبريقال: وأما حديث الجلوس على العرش فمحال، ثم أنشد: سبحان من ليس له أنيسولا له في عرشه جليس
 
“ Sesungguhnya imam ath-Thabari berkata : “ Adapun hadits julus (duduk) di atas Arsy, maka itu adalah mustahil, kemudian beliau menyennadungkan syair : “ Maha Suci Dzat yang tidak memiliki teman dekat dan tidak memiliki teman duduk di atas Arsy-Nya
 
Komentar saya
 
Sudah tentu saya akan menjadi kaget sekiranya riwayat-riwayat ini sahih sanadnya. Malangnya tidak kelihatan apa-apa sanadnya disini. Lalu bagaimana hendak diutamakan riwayat-riwayat ini dengan riwayat dari kitab at-Tabari sendiri?? Bagaimana satu khabar yang tidak bersambung sanadnya dijadikan hujah melampaui tulisannya sendiri? 

Hanya kerana ia disebutkan dalam kitab-kitab ulama, bukan beerti ia mesti sahih!! Selagi tidak dipaparkan sanad yang lengkap, maka ia tidak menjadi hujah. Kalau anda boleh bawakan kisah bersanad serta dibuktikan kesemua rawinya adalah tsiqah sekalipun, maka penglibatan al-Tabari dalam kisah ini akan menjadi sesuatu yang munkar sebab bercanggah dengan tulisan al-Tabari sendiri yang diterima ummah, jadi bagaimana pula jika kisah itu tiada sanad.
 
 
Manakala kronologi yang disebutkan Ibnu Kathir jelas menunjukkan sekumpulan ulama hanabilah menyakini riwayat Mujahid sekaligus membuktikan hujah saya bahawa ada sekumpulan ulama memang menyakini keshahihan riwayat tersebut. Dan dalam teks tersebut tidak disebutkan at-Tabari
 
Al-Hafidz Ibnu Katsir pun menceritakan kronologi yang mirip sebagai berikut :
 
 
وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروذيالحنبلي، وبين طائفة من العامة اختلفوا في تفسير قوله تعالى [عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا]فقالتالحنابلة: يجلسه معه على العرش. وقال الآخرون: المراد بذلك الشفاعةالعظمى. فاقتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلى، فإنا لله وإنا إليه راجعونوقد ثبت في صحيح البخاري أن المراد بذلك: مقام الشفاعة العظمى، وهي الشفاعةفي فصل القضاء بين العباد، وهو المقام الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم، حتىإبراهيم، ويغبطه به الأولون والآخرون
 
“ Telah terjadi suatu fitnah di Baghdad antara ashab (pengikut) Abu Bakar al-Marwadzi al-Hanbali dan kelompok umum, yang berbeda pendapat tentang tafsir ayat : “ Semoga Tuhanmu mengutusmu kepada kedudukan yang terpuji “, ulama Hanabilah menafsirkannya bahwa Allah kelak akan mendudukkannya bersama-Nya di atas Arsy. Kelompok yang lain mengatakan : Yyang dimaksud dengan itu adalah syafa’at udzma. Maka mereka saling menyerang dengan sebab itu, dan terjadilah peperangan yang menewaskan beberapa orang, inaa lillahi wa inaa ilaihi raaji’uun. Sungguh telah tetap di dalam sahih al-Bukhari bahwa yang dimaksud demikian adalah syafa’at udzma, yaitu syafa’at di dalam penentuan qadha di antara hamba-Nya. Itu lah maqam yang diinginkan oleh semua makhluk hingga nabi Ibrahim dan juga diinginkan oleh smeua makhluk terdahulu dan sekarang “.

Setelah jelas penghujahan dan bidasan di atas, mari kita beralih kepada penjelasan lanjut at-Tabari. InsyaAllah dengan melihat penjelasan lanjut, makin terserlah konteksnya
 
Penghujahan 3 golongan yang disebutkan oleh at-Tabari
 
At-Tabari melanjutkan perbahasannya dengan membahagikan duduknya nabi bersama Allah (riwayat Mujahid) kepada tiga bahagian
 
Pembahagian pertama
 
فأما من جهة النظر ، فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا في معنى ذلك على أوجه ثلاثة : فقالت فرقة منهم : الله عز وجل بائن من خلقه كان قبل خلقه الأشياء ، ثم خلق الأشياء فلم يماسها ، وهو كما لم يزل ، غير أن الأشياء التي خلقها ، إذ لم يكن هو لها مماسا ، وجب أن يكون لها مباينا ، إذ لا فعال للأشياء إلا وهو مماس للأجسام أو مباين لها . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك ، وكان الله عز وجل فاعل الأشياء ، ولم يجز في قولهم : إنه يوصف بأنه مماس للأشياء ، وجب بزعمهم أنه لها مباين ، فعلى مذهب هؤلاء سواء أقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه ، أو على الأرض إذ كان من قولهم إن بينونته من عرشه ، وبينونته من أرضه بمعنى واحد في أنه بائن منهما كليهما ، غير مماس لواحد منهما
 
“ Adapaun dari sisi pandangan / pendapat, maka semua yang mengaku Islam sesungguhnya hanya berbeza pendapat di dalam maknanya itu atas tiga pendapat : kelompok pertama mengatakan Allah baain dari mahkluk-Nya dan ada sebelum mencipta segala sesuatu, kemudian menciptakan segala sesuatu dan tidak menyentuhnya. Allah ada sebagaimana waktu azali, kecuali jika segala sesuatu yang Dia ciptakan tidak disentuhnya, maka keharusan adanya Allah bain darinya, karena tidak ada pencipta sesuatu kecuali dia menyentuh jisim atau terpisah darinya. Mereka berkata : “ Jika seperti itu, dan Allah Dzat yang mencipta segala sesuatu dan Allah tidak boleh disifati dengan menyentuh pada sesuatu, maka sebuah keharusan Allah terpisah darinya. Maka atas dasar madzhab mereka ini, baik Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas Arsy-Nya atau di bumi, karena dari ucapan mereka bahwa terpisahnya Allah dari Arsy-Nya dan terpisah-Nya dari bumi bermakna satu bahwa Dia terpisah dari keduanya , tidak menyentu salah satunya
 
Penjelasan al-Katibi
 
Kelompok pertama ini, tidak memustahilkan duduknya nabi di atas Arsy. Ath-Thabari menampilkan pendapat pertama yang memiliki keyakinan bahwa Allah juga memiliki had dan bainunah, akan tetapi kelompok ini terlepas dari lawazim jismiyyah (sifat-sifat lazim jasad). Keyakinan ini, sama persis dengan keyakinan Abul Ya’la dan az-Zaghuni. Bahkan Abul Ya’la mentakwil duduknya Allah di atas Arsy.
 
يقعد نبيه على عرشهبمعنى يدنيه من ذاته ويقربه منها
 
“ Mendudukan Nabi di atas Arsynya bermakna mendekatkan Nabi dari Dzat-Nya “.
 
 
Atas Dasar pemahaman kelompok pertama ini yang menetapkan adanya had dan bainunah bagi Allah akan tetapi mensucikan llah dari lawazim jismiyyah, maka duduknya Nabi di atas Arsy tidaklah mustahil.
 
Komentar saya


Sebelum saya mengulas lanjut , ingin saya menarik perhatian al-Katibi sedikit, anda tidak perlu segan silu menisbahkan pendapat ini kepada Ibn Taimiyah sebagaimana anda nisbahkan pendapat kedua kepada al-asy’ariyah kerana teks Ibn Taimiyah jelas menunjukkan yang beliau berpegang dengan pendapat ini.
Buktinya adalah kritikan Ibn Taimiyah kepada jahmiyah. Kata Ibn Taimiyah:
 
وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الجهمي كَاذِبٌ عَلَى اللَّهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَلَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ فَقُلْ لَهُ : أَلَيْسَ اللَّهُ كَانَ وَلَا شَيْءَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ . فَقُلْ لَهُ : حِينَ خَلَقَ الشَّيْءَ خَلَقَهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ خَارِجًا عَنْ نَفْسِهِ ؟ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إلَى " ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ " : وَاحِدٌ مِنْهَا : إنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي نَفْسِهِ قَدْ كَفَرَ حِينَ زَعَمَ أَنَّهُ خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالشَّيَاطِينَ فِي نَفْسِهِ . وَإِنْ قَالَ : خَلَقَهُمْ خَارِجًا مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ دَخَلَ فِيهِمْ : كَانَ هَذَا أَيْضًا كُفْرًا حِينَ زَعَمَ أَنَّهُ دَخَلَ فِي مَكَانٍ رِجْسٍ وَقَذِرٍ رَدِيءٍ . وَإِنْ قَالَ : خَلَقَهُمْ خَارِجًا عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ أَجْمَعَ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّة[1]ِ
 
Jika kamu ingin ketahui habawa Jahmi berdusta keatas Allah apabila apabila berkata Dia berada dimana-mana bukannya di suatu tempat bukan ditempat lain, maka katakanlah kepadanya: Bukankah Allah wujud sedangkan tiada sesuatupun selainnya?. Dia akan katakan: benar. Maka katakanlah kepadanya: Apabila Allah menciptakan sesuatu , Dia menciptakan itu didalam dzat-Nya atau diluar dari-Nya. Maka dia akan pasti berralih kepada (salah satu dari)tiga pendapat. Jika dia katakan: Allah menciptakan makhluk didalam dzat-Nnya maka dia telah kafir apabila berkata bahawa Allah telah menciptakan jin, manusia dan syaitan dalam dzat-Nya. Jika dia katakan Allah menciptakan mereka diluar dzat-Nya kemudian Dian masuk kepadam mereka. Ini juga merupakan kufur apabila dia mendakwa Allah amsuk kedalam tempat yang kotor dan buruk. Jika dia katakan: Allah menciptakan mereka diluar dzat-Nya kemudia Dia tidak masuk kedalamnya , maka dia telah kembali meninggalkan perkataannya( yang berupa Allah berada dimana-mana). Dan ini juga merupakan qaul Ahli Sunnah (yakni Allah menciptakan makhluk diluar dzat-Nya dan tidak masuk kedalam makhluk-Nya
 
Dalam perenggan seterusnya, Ibn Taimiyah menguatkan pendapat ini dengan sandaran dari Imam Ahmad dan selainnya

 
Nukilan Abu Ya’ala sekaligus membuktikan perbahasannya berkenaan duduknya nabi Muhammad bersama Allah di arash. Takwilan Abu Ya’ala tidak mengubah argument ini sebaliknya menguatkannya dimana dekatnya nabi dengan Dzat Allah s.w.t
 
Lihat pada teks tersebut
“ Mendudukan Nabi di atas Arsynya bermakna mendekatkan Nabi dari Dzat-Nya
 
Dan perbahasan kelompok pertama jelas mengaitkan Allah s.w.t dan bukannya berkenaan duduknya nabi semata-mata.  Saya tak perlu memanjangkannya, cukup saja saya bawakan pernyataan al-Katibi sendiri
 
Ath-Thabari menampilkan pendapat pertama yang memiliki keyakinan bahwa Allah juga memiliki had dan bainunah, akan tetapi kelompok ini terlepas dari lawazim jismiyyah (sifat-sifat lazim jasad)
 
Jelas lagi bersuluh ia berkaitan dengan Allah bersama nabinya yang duduk di Arash. Cuma saja at-Tabari membahaskan Allah tidak bersentuhan dengan makhluk dan terpisah sekaligus tidak memustahilkan duduknya nabi di Arash
 
Pembahagian kedua
 
وقالت فرقة أخرى : كان الله تعالى ذكره قبل خلقه الأشياء ، لا شيء يماسه ، ولا شيء يباينه ، ثم خلق الأشياء فأقامها بقدرته ، وهو كما لم يزل قبل خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء يباينه ، فعلى قول هؤلاء أيضا سواء أقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه ، أو على أرضه ، إذ كان سواء على قولهم عرشه وأرضه في أنه لا مماس ولا مباين لهذا ، كما أنه لا مماس ولا مباين لهذه .
 
“ Kelompok kedua berpendapat : “ Allah telah menyebutkan bahwa Allah sebelum mencipta sesuatu, tidak ada sesuatu yang menyentuh-Nya dan juga tidak ada sesuatu yang berpisah dari-Nya. Kemudian Allah mencipta segala sesuatu dan menegakkannya dengan qudrah-Nya. Dan Allah ada sebagaimana waktu azali. Maka atas adasar madzhab mereka ini juga, baik Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas Arsy-Nya atau di bumi. Karena bagi mereka Arsy dan bumi tidak menyentuh Allah dan juga tidak berpisah dari-Nya, sebagaimana Dia tidak menyentuh dan tidak berpisah dari ini semua


At-Tabari menyatakan Allah tidak bain dan tidak mumaasin (bersentuhan), tetap tidak memustahilkan terjadinya duduknya Nabi di atas Arsy. Dan Dzat Allah tetap sebagaimana sedia kala. Ini sekali lagi menjadi bukti perbahasan at-Tabari berkisarkan duduknya nabi bersama Allah di Arash-Nya.
 
 Kalau sekadar mendudukkan Nabi diatas Arash semata, tidak perlu dibahaskan tentang dzat Allah kerana samada antara Rasulullah S.A.W dan Arash , kedua-duanya makhluk , maka apa tujuannya menceritakan dzat Allah dalam konteks hubunagn antara dua makhluk ini. Tidak lain lagi , yang cuba dijustifikasikan oleh al-Tabari disini adalah Allah mendudukkan Muhammad disisi-Nya diatas Arash , maka mengikut kelompok kedua Allah mendudukkan Muhammad diatas  disisi-Nya Arash adalah dengan cara Allah tidak bersentuhan serta tidak berpisah dari Muhammad dan juga Arash. Tidak berubah Allah sepertimana sebelum penciptaan.
 
Al-Katibi sendiri mengakui secara tidak langsung dan menisbatkan itu kepada pandangan asyairah
 
Atas dasar pemahaman kelompok kedua ini yang juga pemahaman yang selama ini dipegang oleh Ahlus sunnah dari kalangan Asy’ariyyah bahwa Allah tidak bain dan tidak mumaasin (bersentuhan), tetap tidak memustahilkan terjadinya duduknya Nabi di atas Arsy. Dan Dzat Allah tetap sebagaimana sedia kala.
 
Pembahagian ketiga

وقالت فرقة أخرى : كان الله عز ذكره قبل خلقه الأشياء لا شيء ولا شيء يماسه ، ولا شيء يباينه ، ثم أحدث الأشياء وخلقها ، فخلق لنفسه عرشا استوى عليه جالسا ، وصار له مماسا ، كما أنه قد كان قبل خلقه الأشياء لا شيء يرزقه رزقا ، ولا شيء يحرمه ذلك ، ثم خلق الأشياء فرزق هذا وحرم هذا ، وأعطى هذا ، ومنع هذا ، قالوا : فكذلك كان قبل خلقه الأشياء يماسه ولا يباينه ، وخلق الأشياء فماس العرش بجلوسه عليه دون سائر خلقه ، فهو مماس ما شاء من خلقه ، ومباين ما شاء منه ، فعلى مذهب هؤلاء أيضا سواء أقعد محمدا على عرشه ، أو أقعده على منبر من نور ، إذ كان من قولهم : إن جلوس الرب على عرشه ، ليس بجلوس يشغل جميع العرش ، ولا في إقعاد محمد صلى الله عليه وسلم موجبا له صفة الربوبية ، ولا مخرجه من صفة العبودية لربه ، كما أن مباينة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان مباينا له من الأشياء غير موجبة له صفة الربوبية ، ولا مخرجته من صفة العبودية لربه من أجل أنه موصوف بأنه له مباين ، كما أن الله عز وجل موصوف على قول قائل هذه المقالة بأنه مباين لها ، هو مباين له . قالوا : فإذا كان معنى مباين ومباين لا يوجب لمحمد صلى الله عليه وسلم الخروج من صفة العبودة والدخول في معنى الربوبية ، فكذلك لا يوجب له ذلك قعوده على عرش الرحمن ، فقد تبين إذا بما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمدا على عرشه
 
“ kelompok ketiga : “ Mengatakan bahwa Allah ketika belum mencipta sesuatu, tidak ada sesuatu yang menyentuh atau bain dari-Nya, kemudian Allah mencipta sesuatu dan mencipta Arsy untuk diri-Nya yang Allah beritsiwa duduk di atas-Nya dan menjadikan Allah menyentuhnya. Sebagaimana ketika Allah belum mencipta, maka tidak ada sesuatu yang ia beri rezeki atau mengharamkannya, kemudian mencipta sesuatu, maka Allah memberikan rezeki kepada ini dan mengharamkan kepada ini. Mereka berkata : “ Allah sebelum mencipta sesuatu tidak ada yang menyentuhnya atau pun bain darinya, lalu mencipta sesuatu maka Allah Bersentuhan dengan Arsy dengan duduk-Nya tanpa makhluk lainnya. Dia Allah bersentuhan dengan sesuatu yang Allah kehendaki dan bain dari sesuatu yang Allah kehendaki “. Maka atas dasar madzhab mereka, baik Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas Arsy atu pun di atas mimbar dari cahaya, karena pendapat mereka adalah sesungguhnya duduknya Allah di atas Arsy bukan duduk yang menempati semua Arsy-Nya, dan bukan berarti dengan mendudukkannya Nabi Muhammad menjadikan Nabi Muhammad memiliki sifat rububiyyah, dan tidak mengeluarkannya dari sifat ubudiyyah, sebagaimana pisahnya Nabi Muhammad mengharuskkan memiliki sifat rububiyyah dan mengeluarkannya dari sifat ubudiyyah karena dia disifati dengan bainunah (terpisah/butuh makhluk). Sebagaimana atas dasar pendapat mereka ini bahwa Allah disifati dengan bainunah darinya maka Allah juga bainunah darinya. Jika makna bainunah seperti itu dan bainunah tidak menjadikan bagi Muhammad keluar dari sifat ubudiyyah dan masuk pada sifat rububiyyah, demikian juga tidak menjadikannya duduk di atas Arsy Allah”. Maka menjadi jelas dari apa yang kami katakan bahwasanya tidak mustahil ucapan orang yang mengaku Islam dari apa yang diucapkan Mujahid berupa ucapan bahwa Allah mendudukkan nabi Muhammad di atas Arsy-Nya. “
 
Sekali lagi, perbahasan di atas masih berkisar kepada duduknya nabi bersama Allah.Teks yang begitu jelas tidak perlu lagi ditakwil. Cukup saja pembaca membacanya dengan tenang.Ini jugalah yang disebutkan oleh al-Katibi
 
Berdasarkan pemahaman kelompok ketiga ini yang memiliki keyakinan bahwa Allah bersentuhan dengan Arsy, juga tidak memustahilkan perkara duduknya Nabi di atas Arsy.
 
Malangnya, dalam kesimpulan, dia tidak sebutkan perihal duduknya Allah
 
Katanya
 
Maka ath-Thabari menyimpulkan bahwa dari ketiga kelompok Islam yang memiliki pemahaman berbeda-beda, tetap tidak memustahilkan perkara duduknya Nabi di atas Arsy, ini dari sudut pandangan masing-masing
 
Setelah menyebutkan ketiga-tiga pandangan, perenggan seterusnya paling jelas membicarakan berkenaan duduknya nabi bersama Allah s.w.t

فإن قال قائل : فإنا لا ننكر إقعاد الله محمدا على عرشه ، وإنما ننكر إقعاده
 . 
 
حدثنيعباس بن عبد العظيم ،قال : ثنايحيى بن كثير ،عن الجريري ، عن سيف السدوسي ، عنعبد الله بن سلام ،قال : إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب تبارك وتعالى ، وإنما ينكر إقعاده إياه معه ، قيل : أفجائز عندك أن يقعده عليه لا معه . فإن أجاز ذلك صار إلى الإقرار بأنه إما معه ، أو إلى أنه يقعده ، والله للعرش مباين ، أو لا مماس ولا مباين ، وبأي ذلك قال كان منه دخولا في بعض ما كان ينكره وإن قال : ذلك غير جائز ؛ كان منه خروجا من قول جميع الفرق التي حكينا قولهم ، وذلك فراق لقول جميع من ينتحل الإسلام ، إذ كان لا قول في ذلك إلا الأقوال الثلاثة التي حكيناها ، وغير محال في قول منها ما قال مجاهد في ذلك .
 
“ Jika ada orang yang menyatakan: Kami tidak mengingkari Allah mendudukkan Muhammad diatas arash-Nya tetapi yang kami mungkiri adalah duduknya Allah.
 
Telah menceritkan padaku Abbas bin Abdul Azim, dari Yahya bin Katsir , dari al-Jariri dari saif al-Sadusi dari Abdullah bin Salam berkata: Sesungguhnya Muhammad S.A.W pada hari kiamat diatas kursi Tuhan dihadapannya Tuhan maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan yang diingkari adalah mendudukkan Muhammad disi-Nya. Maka dikatakan :Apakah dibolehkan disisi kamu Allah mendudukkannya diatas (Arash) bukannya disis-Nya. Jika itu dibolehkan maka terjadikah pengakuan samada Allah mendudukkannya disisi-Nya ataupun kepada Allah mendudukkannya (semata). Allah terpisah dari Arash ataupun tidak bersentuhan , tidak pula terpisah. Andaikata kamu mengikut mana-mana tafsiran maka terjadi kemasukan kepada sesuatu yang asalnya dinafikan. Jika dia katakan (Allah mendudukkan Muhammad diatas Arash bukan bersama-Nya) tidak harus berlaku , maka itu adalah terkeluar dari pandangan kesemua kumpulan. Dan itu adalah percanggahan dengan perkataan kesemua kumpulan yang menganut Islam. Apabila tiada pandangan selain dari ketiga-tiga pandangan yang telah kami sebutkan dan ucapan Mujahid ini tidaklah mustahil berdasarkan mana-mana tafsiran.”
 
Inilah sejelas-jelas tafsiran at-Tabari berkaitan duduknya nabi bersama Allah di arash. Ini sekaligus menafikan sekeras-kerasnya bahawa hanya perbahasan duduk nabi di Arash sahaja yang disebutkan at-Tabari
 
Al-Katibi pada awalnya tidak menterjemahkan perenggan ini. Lebih parah dia sanggup berbohong mengatakan perenggan ini telah dibahaskan dulu padahal dia sendiri tidak menterjemahkannya!!
 
Saya jawab :
 
Salman Ali begitu semangat dan merasa yakin, ucapan akhir ath-Thabari adalah bantahan saya sejak dahulu kala dari imam ath-Thabari. Sebelum memahami ucapan ath-Thabari yang akhir ini, maka ada baiknya anda memahami penjelasan beliau sebelumnya tentang pandangan-pandangan yang mengakui terjadinya duduknya Nabi di atas Arsy.
 
Akhirnya pada artikel ini dia telah menterjemahkannya tetapi membuat asumsi at-Tabari menolak kesahihannya
 
Jelas al-Katibi akhirnya secara tidak langsung mengaku perbahasannya berkaitan duduknya nabi bersama Allah di arash cuma saja dia mengalihkan tumpuan kepada penolakan at-Tabari
 
Al-Katibi berkata
 
Pembahasan dilanjutkan oleh imam ath-Thabari yang menolak duduknya Allah bersma Nabi di atas Arsy.
 
Padahal at-Tabari tidak menolaknya bahkan duduknya nabi bersama Allah  itu diterima jika Allah mubayin dan  tidak bersentuhan dengan Arasy. Perkataan berikutnya dari al-katibiy adalah kesalahfahaman yang paling besar terhadap kehendak al-Tabari. Kata al-Katibi
 
 
Ath-Tthabari memerinci pendapat orang yang mengatakan Allah tidak duduk bersama Nabi. Jika dikatakan Allah duduk bersama nabi, maka ath-Thabari memaknainya bahwa Allah mubayin dan tidak bersentuhan dengan Arsy


Sedangkan yang sepatutnya adalah kata al-Tabari: kalau kamu katakan kamu tidak mengingkari duduknya Muhammad diatas Arash tetapi hanya mengingkari duduknya Muhammad disisi Allah , maka ini bidasan keatas sangkaan kamu.....(Ikuti perbahasan selanjutnya di artikel kedua)

 
Dalam perenggan terakhir ini, at-Tabari telah menyimpulkan keseluruhan pandangannya terhadap riwayat Mujahid adalah berkisarkan kepada duduknya nabi bersama Allah. Kemudian ath-Thabari menjawab orang yang menolak duduknya Nabi bersama Allah, ia mengatakan bahwa penolakan itu keluar dari ketiga kelompok Islam yang telah beliau sebutkan sebelumnya seperti yang diakui sendiri al-Katibi
 
 
Kemudian ath-Thabari menjawab orang yang menolak duduknya Nabi bersama Allah, ia mengatakan bahwa penolakan itu keluar dari ketiga kelompok Islam yang telah beliau sebutkan sebelumnya
 
Pembaca yang budiman, setelah membaca keseluruhan teks at-Tabari, apa yang dapat disimpulkan ialah

a. at-Tabari mengunggulkan pandangan syafaat berbanding dengan duduknya nabi bersama Allah di arash

b. at-Tabari tidak menolak kesahihan riwayat Mujahid dimana dia merujuk kepada Allah duduk bersama nabi di Arasy.

c. Kesemua 3 penjelasan at-Tabari dan penjelasan terakhir merujuk kepada duduknya nabi bersama Allah di Arash dan bukannya sekadar duduknya nabi di Arash. Perenggan terakhir at-Tabari lebih menjelaskan perkara itu.
 
Sekaligus memberi maksud ‘tidak ditolak kesahihannya’ dalam teks berikut adalah merujuk kepada duduknya nabi bersama Allah di arash
 
فإن ما قاله مـجاهد من أن الله يُقعد مـحمدا صلى الله عليه وسلم علـى عرشه، قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر
 
maka apa yang dikatakan oleh Mujahid bahwa Allah mendudukkan Muhamamd Shallahu ‘alaihi wa sallam di atas Arsy, adalah ucapan yang tidak boleh ditolak kesahihannya, tidak dari segi khobar maupun pendapat
InsyaAllah akan saya perincikan pula pandangan ulama berdasarkan pandangan at-Tabari ini dalam artikel kedua nanti.
………………………………………………………………………………………………
Catatan tambahan
 
Saya akan menjelaskan dua isu tambahan yang disebutkan oleh ustaz al-Katibi iaitu
 
a)Maksud pembahagian at-Tabari dan isu sejarah al-Asyairah dan  sejarah al-Asyairah
b) Kesalahan terjemahan
 
Maksud pembahagian at-Tabari dan isu sejarah al-Asyairah
 
Sebelumnya telah saya buktikan al-katibi menokok tambah pandangan at-Tabari ketikamana menjelaskan maksud pembahagian disisi at-Tabari dan ia bercanggah dengan fakta sejarah.Al-Katibi mengakui perkara ini tapi beralasan saya pula tidak faham maksudnya dan dia tidak pernah klaim itu pandangan at-Tabari
 
Al-Katibi berkata
 
Sangat disayangkan sekali, saudara Salman Ali tidak cakap dan tidak pandai memahami komentar saya di atas. Ada dua kemungkinan, memang dia tidak mengerti maksud komentar saya atau memang dia kesulitan memahami bahasa Indonesia yang sedikit berbeda dengan bahsamelayu.“Apa yang saya komentari tentang kelompok kedua, memang bukan pandangan ath-Thabari sndiri, akan tetapi murni pandangan saya. Kerana pemahaman kelompok kedua pada kenyataannya adalah pemahaman yang selama ini dipegang oleh kelompok Asy’ariyyah (seperti saya). Tidak perlu salman ali berpanjang lebar dengan menjelaskan sejarah imam al-Asy’ary untuk memahami komntar saya yang ternyata salman ali salah paham di dalam memahami komntar saya tersebut. Coba perhatikan lagi komentar saya :(Madzhab yang kedua ini sangat jelas adalah madzhab Ahlus sunnah dari Asy’ariyyah dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Atas dasar ini, Asy’ariyyah tidak menolak duduknya Nabi di atas Arsy, sebab bagi kelompok ini, sama saja mau Nabi Muhammad duduk di atas Arsy atau di bumi, Allah tetap seperti sedia kala yang tidak menyentuh sesuatu dan tidak butuh (bain) terhadap sesuatu. Diakui oleh ath-Thabari bahwa kelompok ini tidak menolak duduknya Nabi di atas Arsy. Adapun yang kelompok ini tolak adalah duduknya Allah di atas Arsy.)Adakah saya mengatakan kesimpulan ini dari ath-Thabari ?? tidak. Namun ini hanyalah kesimpulan saya berdasarkan fakta dan kenyataan dari paham asy’ariyyah.
 
Saya tidak ada masalah dengan pengakuan al-Katibi ini. Kita boleh bersepakat bahawa al-Tabari sedang berbicara tentang sebuah madzhab pada zaman itu dan ia bukanlah madzhab yang paling utama diketika itu lalu kemudiannya al-Asy’ariyyah menepati pandangan itu.
 
Al-Katibi kemudiannya mengkritik saya sebagai ragu dengan kenyataan saya sebelumnnya dan mendakwa saya tidak tahu sejarah al-Asy’ari
 
Dia mengatakan,
 
Nampak sudah keraguan dan kebimbangan serta kebingungan Salman Ali ini tentang madzhab Asy’ari. Dan sangat jelas, ia berkomentar seperti disebabkan tidak tahunya akan sejarah munculnya pemahaman asy’ariyyah. Jika tidak mengetahui asal dan akar dari pemahaman madzhab Asy’ari, sebaiknya jangan sekali-kali merendahkan madzhab ini yang telah dipegang jauh sebelum imam Abul Hasan al-Asy’ari tegak menysiarkannya. Sebab pemahaman akidah Abul Hasan al-Asy’ary tidak lain dan tidak bukan adalah pemahaman jumhur muslimin sejak masa Rasulullah hingga para sahabat dan tabi’in. Ini juga menunjukkan, bahwa salman ali telah menutup mata dan telinga dari sejarah asy’ary yang sebenarnya, dan hanya bermodalkan taqlid yang membutakan pemikirannya. Secara singkat dan global; Sejarah munculnya istilah AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH atau disingkat menjadi ASWAJA, bermula dari periode ‘Ali bin Abi Thalib KW. Sebab dalam sejarah, tercatat para imam Aswaja di bidang akidah telah ada sejak zaman sahabat Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam, sebelum munculnya paham Mu’tazilah. Imam Aswaja pada saat itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib KW, karena jasanya menentang penyimpangan khawarij tentang al-Wa’du wa al-Wa’id dan penyimpangan qodariyah tentang kehendak Allah Ta’ala dan kemampuan makhluk.Setelah tahun 260 H menyebarlah bid’ah Mu’tazilah, Musyabbihah dan lainnya. Maka dua Imam yang agung Abu al Hasan al Asy’ari (W 324 H) dan Abu Manshur al Maturidi (W 333 H) –semoga Allah meridlai keduanya- menjelaskan aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah yang diyakini para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, dengan mengemukakan dalil-dalil naqli (nash-nash al Qur’an dan al hadits) dan ‘aqli (argumen rasional) disertai dengan bantahan-bantahan terhadap syubhah-syubhah (sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya) Mu’tazilah, Musyabbihah dan lainnya, sehingga Ahlussunnah Wal Jama’ah dinisbatkan kepada keduanya. Mereka (Ahlussunnah) akhirnya dikenal dengan nama al Asy’ariyyun (para pengikut al Asy’ari) dan al Maturidiyyun (para pengikut al Maturidi). Jalan yang ditempuh oleh al Asy’ari dan al Maturidi dalam pokok-pokok aqidah adalah sama dan satu.Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, istilah Aswaja secara resmi menjadi bagian dari disiplin ilmu keislaman. Dalam hal akidah pengertiannya adalah Asy’ariyah atau Maturidiyah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata “Jika Ahlussunnah wal jamaah disebutkan, maka yang dimaksud adalah pengikut rumusan yang digagas oleh Imam Abu al-Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi “ .Dalam fiqh adalah madzhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Dalam tasawwuf adalah Imam Al-Ghozali, Abu Yazid al-Busthomi, Imam al-Junaydi dan ulama’-ulama’ lain yang sepaham. Semuanya menjadi diskursus islam paham Ahlussunnah wal jamaah. Maka saya sedikit tersenyum membaca komentar lucu Salman Ali ini yang mengatakan (Mungkin ada benarnya ini juga merupakan pandangan madzhab al-asy’ari berdasarkan beberapa perkataan tokoh madzhab al-Asyari, tetapi mustahil al-Tabari merujuk kepada madzhab ini sebagai kelompok kedua kerana ketika tafsir al-tabari ditulis madzhab al-asyari belum lagi wujud.) Ini sangat menunjukkan ketidak pahamannya atas sejarah pemahaman asy’ariyyah.
 
Komentar saya

Ada dua isu yang dipermasalahkan disini iaitu masalah kebingungan dan sejarah al-Asyai’rah
 
Saya bukanlah bingung seperti yang dikatakan al-Katibi. Sepatutnya al-Katibi perlu faham apa yang saya maksudkan. Kegagalan al-Katibi memahami kenyataan saya bukan saja membuat saya tersenyum bahkan ketawa J. Saya tidak menolak kesamaaan pandangan antara tokoh asya’ari terkemudian dengan pandangan yang disebutkan oleh at-Tabari.
 
Atas dasar itulah saya sebutkan dalam artikel lalu,
 
Mungkin ada benarnya ini juga merupakan pandangan madzhab al-asy’ari berdasarkan beberapa perkataan tokoh madzhab al-Asyari”
 
Yang saya bantah ialah pernyataan at-Tabari mengakui mazhab ini sebagai mazhab asyairah kerana komposisi mazhab asyairah hanya muncul kemudiannya
 
Itulah maksud saya kemudiannya
 
“tetapi mustahil al-Tabari merujuk kepada madzhab ini sebagai kelompok kedua kerana ketika tafsir al-tabari ditulis madzhab al-asyari belum lagi wujud”
 
Hanya asyairah seperti anda yang mengakui pandangan at-Tabari itu milik anda. At-Tabari tidak menyebutkannya
 
Bahkan akan saya buktikan di artikel kedua dimana tidak ada mana-mana tokoh asyairah yang saya tahu memaksudkan riwayat Mujahid sebagai ‘duduknya nabi di Arash’ sebagaimana yang al-Katibi dakwakan
 
Yang membuatkan saya lebih tersenyum, bagaimana al-Katibi tidak kisah jika kita menisbahkan secara salah mazhab seseorang.  Katanya
 
“Apakah jika ad-Darimi mengtakan bahwa Allah bersemayam di atas Arsy, lalu ada orang mengatakan bahwa ini pemahaman taimiyyah atau wahabi. Orang itu lantas kita salahkan?? Sebab Ibnu taimiyyuun dan wahabi saat ad-Darimi berkata demikian, mereka belum muncul ?? ini sangat lucu. Sebab maksud ucapan orang itu adalah bahwa pemahaman yang dikatakan oleh ad-Darimi juga kenyataannya pemahaman yang dipegang oleh para taimiyyun dan wahhabiyyah”
 
Saya katakan sudah tentu salah!! Sebagai contoh, jika saya buktikan al-Katibi mempunyai pandangan yang sama dengan imam as-Syafie dalam fiqh, apakah saya akan katakan as-Syafie mengakui mazhab al-Katibi atau berfahaman al-katibiah???? Sudah tentu tidak
 
Dengan logika yang sama, apakah valid mengatakan ad-Darimi berfahaman taimiyyah atau wahabiyyah?
 
Sepatutnya bila berlaku persamaan dalam kefahaman, yang datang lewat dinisbahkan kepada yang awal. Jadi dalam contoh, saya katakan al-Katibi berfahaman mazhab syafie atau as-syafiyyah
 
Selebihnya berkenaan sejarah tidak akan saya tanggapi kerana itu bukan substansi argument yang ingin saya sampaikan.
 
Hanya kerana al-asyairah mendakwa mazhab mereka bermula dengan sahabat dan kemudiannya dikembangkan oleh tabiin, itu bukan bermakna kesemua mereka adalah al-asyairah!! Para sahabah dan tabiin tidak pernah mengaku mereka sebagai al-asyairiyyun.
 
Dan hanya kerana ia diakui sendiri oleh Ibn Hajar al-Haitami yang juga ulama asyairah, tidaklah ia bermaksud secara rasmi pegangan umat ini adalah mazhab asya’irah. Bahkan saya boleh bawakan pengakuan Ibn Asakir bahawa al-asyairaah adalah minoriti umat ketika itu dan bukannya jumhur pegangan umat Islam dan berhujah akan kebenaran golongan sedikit.
 
Jika diinginkan, boleh saja saya nukilkan pernyataan ulama salaf sendiri yang mengkritik khusus mazhab al-asya’irah. Namun saya tidak mahu dituduh sebagai anti-asya’ri kerana saya juga meraikan pandangan mazhab ini sebagai ahlu sunnah. Segala klaim sejarah al-asyairah boleh saja diikuti dengan golongan salafi bilamana mereka juga mampu membuktikan pegangan mereka terus kepada generasi sahabat, tabiin dan mereka yang mengikutinya
 
b) Kesalahan terjemahan
 
Isu ni menjejaskan kredibiliti ustaz al-Katibi. Namun saya bersangka baik, boleh jadi kesilapan ini tidak disengajakan. Namun persepsi saya berubah bilaman ustaz al-Katibi tidak mengaku secara terbuka kesalahannya sebaliknya mempertahankannya. Saya juga terkilan dengan kenyataan bongkak  pengurus As’yari Research Group yang berkata, “paling best dia kata salah terjemah. nanti kita lihat siapa salah terjemah.”
 
Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada klaim dari ustaz al-Katibi bahawa saya salah terjemah. Saya bersikap terbuka jika terbukti salah terjemahan, namun saya tidak akan menutup kesalahan dengan mengatakan ‘terjemahan saya global’
 
Saya akan membahaskan dua jenis kesilapan ustaz al-Katibi
 
Kesilapan pertama
 
Tertinggal perkataan ‘sekalipun’ dan ‘maka sesungguhnya’. Bandingkan terjemahan beliau dan saya seperti yang disebutkan sebelumnya
Beliau menyebutkan :
 
“ Dan pendapat ini (maqam Mahmud bermakna syafa’at) adalah pendapat yang sahih, dalam menafsirkan ayat “ Semoga Allah membangkitkanmu dan memberikanmu maqam yang terpuji “ dari riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan tabi’in, maka apa yang dikatakan oleh Mujahid bahwa Allah mendudukkan Muhamamd Shallahu ‘alaihi wa sallam di atas Arsy, asalah ucapan yang tidak boleh ditolak kesahihannya, tidak dari segi khobar maupun pendapat “.
 
Sedangkan terjemahan yang sepatutnya adalah:
 
“ Dan pendapat ini (maqam Mahmud bermakna syafa’at) sekalipun ia adalah pendapat yang sahih, dalam menafsirkan ayat “ Semoga Allah membangkitkanmu dan memberikanmu maqam yang terpuji “ dari riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan tabi’in,Maka sesungguhnya maka apa yang dikatakan oleh Mujahid bahwa Allah mendudukkan Muhamamd Shallahu ‘alaihi wa sallam di atas Arsy, adalah ucapan yang tidak boleh ditolak kesahihannya, tidak dari segi khobar maupun pendapat “.
 
Ustaz al-Katibi tidak mengaku atas kesalahan terjemahan yang dia lakukan. Sebaliknya dia berhujah, dia tidak menterjemahkan dengan penuh dan itu tidak menghilangkan substansi. Bahkan dia kata anak ibtida pun faham maksudnya.
 
Kata beliau
“Sekarang bandingkan dengan terjemahan saya di atas dan terjemahan salmanali...adakah terjemahan saya menyimpangkan dari makna yang sesungguhnya?? Tidak sama sekali, walaupun saya tidak menterjemahkannya secara lengkap (hanya global saja), namun sama sekali tidak menghilangkan subtansinya. Saya rasa, anak ibtida pun paham maksudnya.
 
Komentar saya
 
Telah dibandingkan dan ternyata tidak sama, apabila perkataan ‘sekalipun’ dibuang, maka konteksnya berbeza. Gaya bahasa seperti itu menunjukkan seolah-olah hanya pandangan pertama saja yang benar dan yang kedua salah. 

Bahkan al-Katibiy telah menambah perisa dengan berkata bahawa al-Tabari tidak mensahihkan riwayat Mujahid ini. Jadi saya kira , mengekalkan uslub: meskipun…(premis 1) namun begitu …(premis 2) ….sebagai penting untuk memberi gambaran bahawa (premis kedua) tidak ipinggirkan walaupun (premis pertama) lebih kuat  

Saya telah menyebutkan contoh pada artikel sebelumnya
 
Kesilapan kedua
 
Saya telah menyebutkan sebelumnya
 
Al-katibiy sendiri menyebutkan Tabari mengatakan ‘lebih utama’ pandangan mengatakan maqam mahmud sebagai syafaat. Pernyataan ‘lebih utama’ ini menjadi bukti at-Tabari juga menganggap riwayat Mujahid sebagai shahih cuma saja dia mentarjih pandangan yang menyatakan syafaat Lihat perkataannya, ‘وأولىالقولين في ذلك بالصواب
 
Dan yang paling utama (dekat) diantara kedua-dua pandangan tersebut dengan kebenaran Perkataan ini telah diterjemahkan oleh ustaz al-katibiy sebagai , ‘Pendapat yang paling benar’ seolah-olah menunjukkan kepada pembaca pandangan Allah mendudukkan nabi di arasy-NYa sebagai tidak benar Penterjemahan ini adalah satu kesilapan fatal oleh ustaz al-katibiy
 
Ustaz al-Katibi tidak mengaku sebaliknya masih berdegil menyatakan terjemahannya tidak salah, dia hanya tidak menterjemah dengan lengkap!!
 
Al-Katibi mengatakan,
 
Tak ada yang salah dari makna terjemahan saya, hanya saja saya tidak menterjemahkannya secara lengkap dan sempurna sebagaimana terjemahan salman Ali. Ia hanya membesar-besarkan perkara yang tidak fatal sama sekali agar terlihat oleh pembaca seolah saya sangat fatal menterjemahkannya.
 
Sebagaimana saya katakan diawal bahwa makna yang benar dari redaksi ath-Thabari tersebut adalah :
 
“ Sekalipun takwil maqam mahmud dengan syafa’at adalah pendapat yang sahih, akan tetapi apa yang dikatakan oleh Mujahid yaitu bahwa Allah mendudukkan Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam di atas Arsy, adalah pendapat yang tidak boleh ditolak kesahihannya, tidak dari segi khobar maupun pendapat “.
 
Adakah yang salah dengan terjemahan yang saya terjemahkan secara global saja??
 
Komentar saya


Pertama sekali saya ucapkan tahniah kerana al-Katibiy talah mengambil teguran saya lalu dia memasukkan perkataanSekalipun dalam kesimpulannya walaupun dia tertinggal ketika menterjemahkan perkataan al-Tabari dalam artikel pertama .
 
Al-Katibi berkata lagi,
 
“Kemudian jika sudah selesai menyebutkan ucapan-ucapan mereka, maka baru imam ath-Thabari mentarjih ucapan yang dianggapnya benar. Paling sering beliau mengucapkan :
والقول الذي هو عندي أولى بالصواب
“ Dan ucapan / pendapat yang menurutku lebih utama kebenarannya..”
Demikian juga dallam masalah tafsir maqam mahmud, setelah beliau menyebutkan beberapa pendapat, beliau memilih pendapat yang paling sahih atau paling utama untuk disahihkan atau dibenarkan. Yaitu pendapat yang mentakwil dengan syafa’at.”
 
Komentar saya
 
Pertamanya Jadi hujah saya sebelumnya masih sama dan cubaan ustaz al-katibi untuk mengubah kefahaman at-Tabari masih gagal
 
Persoalan kedua, kenapa saja tidak dia bantah contoh-contoh yang saya berikan sebaliknya mengubah pula kepada perkataan at-Tabari yang lainnya??
 
Dalam artikel sebelumnya, saya sebutkan dengan jelas contoh2 dan ia masih kekal sebagai hujah. Rujuk kepada contoh-contoh berkaitan qiraat dan selainnya yang saya sebutkan. 
 
Al-Tabari mempunya uslub yang berbeza.
 
1)Apabila dia mengkritik dua pandangan yang berlawanan dengan cara menolak salah satu dari dua pandangan tersebut uslubnya berbeza dengan 
2) Apabila dia hanya mentarjih pandangan kedua tanpa melemahkan pandangan pertama. 
 
Ternyata dalam kes ucapan Mujahid ini, al-Tabari mentarjih pandangan pertama dalam keadaan dia tidak melemahkan pandangan kedua. Saya kira ini juga telah difahami oleh al-Katibiy apabila dia mengakui
 
Ath-Thabari memang tidak mendhaifkan ucapan Mujahid, akan tetapi ia tidak mengambil ucapan itu melainkan lebih memilih ucapan jumhur ulama yang mentakwil dengan syafa’at.
 
Cuma silapnya adalah apabila al-katibiy berkata akan tetapi ia tidak mengambil ucapan itukerana hakikatnya adalah al-Tabari berkata perkataan Mujahid ini tidak tertolak disudut khabar dan pandangan yang beerti boleh saja perkataan yang paling sahih itu benar (maqam mahmud beerti syafaat) dalam masa yang sama tafsiran kedua juga benar (Allah akan mendudukkan Muhammad disisi-Nya diatas Arashnya dihari kiamat.
 

Secara kesimpulannya, at-Tabari mengunggulkan makna syafaat berbanding ‘Allah mendudukkan nabi di Arash-Nya’. Itu tidak bermaksud menafikan kesahihan riwayat Mujahid
 
Kesimpulan untuk artikel pertama
 
1. al-Katibi melakukan kontradiksi dalam pegangannya kepada riwayat Mujahid dan dalam kenyataannya berkaitan perenggan akhir at-Tabari. Bahkan ada kenyataan bohong dari al-Katibi berkenaan perenggan akhir ini
 
2. Hujah tambahan ikhtisar dengan merujuk kepada ulama yang al-Katibi sendiri nukilkan membuktikan at-tabari dan ulama selainnya tidak memaksudkan riwayat Mujahid sebagai duduknya nabi di Arash sebaliknya duduknya nabi bersama Allah di arash
 
3. Hujah mustahil dan hujah ilmu nahu telah dibantah dengan tuntas. Perhatikan bagaimana al-Katibi tidak menjawab soalan kenapa ulama membantah riwayat Mujahid kalau ia tak mustahil sebaliknya dipusing dengan isu jahmiyyah
 
4. Riwayat penolakan at-Tabari dalam kitab-kitab ulama lain tidak kuat dan tidak dibawakan sanad serta bercanggah dengan teks at-Tabari sendiri. Bahkan nukilan Ibnu Kathir menguatkan pandangan bahawa ada ulama benar-benar mensahihkan riwayat Mujahid
 
5. Pembahagian at-Tabari kepada tiga kelompok semua melibatkan duduknya nabi bersama Allah di arash dan bukannya hanya duduknya nabi.Bahkan perenggan akhir lebih jelas menunjukkan hal demikian.
 
6. al-Katibi salah menisbahkan mazhab kepada seseorang. Hanya kerana persamaan pandangan bukan hujah untuk salah menisbahkan mazhab seseorang.
 
7.  Kesalahan terjemahan al-Katibi masih kekal sebagai satu kesalahan.
 
Kita akan beralih pula kepada kefahaman Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama selainnya pada artikel keduaRujukan

 


[1] Majmu al-Fatawa 1:42
 

15 comments:

Yugimudo said...

JazakAllah Ustaz. Terima kasih kerana berkongsi ilmu2 dan sudi berhujah secara berilmiah. Moga diberkati dan diredhai Allah.

Anonymous said...

Diharap ustaz dapat mengekalkan sikap merendah diri, dan kemuliaan akhlak dalam penulisan begini boleh membuka pintu kebenaran kepada sesiapa yang ikhlas dalam menimba ilmu. InsyaAllah... terima kasih atas perkongsian ilmu.. saya masih menanti hujahan balas dari pihak berikutnya supaya perkara ini dapat dikemaskan pemahamannya...

Admin said...

Jawapan balas kepada respon balas ustaz al-Katibi: Isu Duduknya Allah di Arash bersama Nabi-Nya-Bahagian 3Saya telah membaca penulisan terbaru ARG yang menjawab artikel inihttp://asyaariresearchgroup.blogspot.com/2013/10/jawaban-balik-kepada-atas-tanggapan.htmlOleh kerana artikel terbaru al-Katibi tidak mencapai standard yang dikehendaki, cukup saja dengan balasan komentar diruangan ini. Saya akan membidas hujah-hujah yang saya fikir perlu dikomentar. Adapun hujah-hujah berulang dan tidak bernilai pada mata saya, tidak saya tanggapi kerana telah cukup artikel-artikel sebelumnya. 
Isu 1: Berkenaan dengan kontradiksiAl-Katibi berkata:"Dia mengira saya di awal mengatakan ath-Thabari mendhaifkan atasar Mujahid dan kemudian saya mngatakan ath-Thabari mensahikan astar Mujahid, baiklah saya cuba terangkan lebih detail :Saya katakan : Yang tidak disahihkan oleh ath-Thabari adalah riwayat Mujahid yang menceritakan duduknya Nabi bersama Allah di atas Arsy (nash lengkap). Dan lebih mensahihkan riwayat Abu Hurairah yang mentafsirkan maqam mahmud dengan syafa’at.Adapun yang disahihkan dan dibenarkan oleh ath-Thabari adalah ketidak mustahilan duduknya Nabi di atas Arsy dalam redaksi Mujahid tersebut. Dua pembahasan berbeda yang sedang disinggung oleh beliau.Pentarjihan beliau adalah sebagai bukti bahwa beliau lebih mengambil hadits sahih tentang syafa’at daripada pendapat Mujahid. Dan yang disahihkan oleh ath-Thabari bukanlah pendapat Mujahid secara keseluruhan melainkan pendapat Mujahid yang menyinggung duduknya Nabi Muhammad di atas Arsy. Komentar sayaAlhamdulillah, kuasa Allah menunjukkan bagaimana al-Katibi telah terperangkap dengan tulisannya sendiri. Saya boleh menerima penjelasannya ini. Sedar tidak sedar, penjelasan al-Katibi ini memakan dirinya sendiri. Sebabnya dalam kesimpulan yang saya katakan kontradik itu, al-Katibi tidak menyebutkan ‘duduknya Nabi bersama Allah di atas Arsy’ sebaliknya dia hanya meringkaskan dengan ‘Ath-Thabari memang tidak mendhaifkan ucapan Mujahid, akan tetapi ia tidak mengambil ucapan itu melainkan lebih memilih ucapan jumhur ulama yang mentakwil dengan syafa’at”Lihat bagaimana sikap double standard al-Katibi. Ketika mana dia meringkaskan kesimpulan, dia menganggap maksud at-Tabari tidak mensahihkan duduknya Allah bersama Nabi walaupun jelas riwayat Mujahid menyebutkannya. Dia menganggap kenyataannya tidak kontradik dan sama penafsirannyaTetapi bilamana ulama-ulama sunnah meringkaskan riwayat Mujahid dengan hanya menyebut ‘duduknya nabi di Arash’ lantas dia kata itu membawa dua penafsiran berbeza!!

Admin said...

2. Riwayat penolakan at-Tabarial-Katibi mengatakan, Maka tak heran jika di lain sisi, ath-Thabari menolak atsar JULUS bahkan menolak pula duduknya Nabi di atas Arsy. Sebagaimana disebutkan berikut ini :
وفي بعض المجامع أن قاصا جلس ببغداد فروى في تفسير قوله تعالى { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } أنه يجلسه معه على عرشه فبلغ ذلك الإمام محمد بن جرير الطبري فاحتد من ذلك وبالغ في إنكاره وكتب على باب داره سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس فثارت عليه عوام بغداد ورجموا بيته بالحجارة حتى انسد بابه بالحجارة وعلت عليه“ Di sebagian perkumpulan, sesungguhnya ada seorang pencerita duduk bermajlis di Baghdad, lalu ia membawakan riwayat tafsir ayat “ Semoga Tuhanmu membangkitkanmu dengan kedudukan yang terpuji “, sesungguhnya Allah akan mendudukkan Nabi bersamaNya di atas Arsy-Nya. Maka kabar ini sampai didengar oleh imam ath-Thabari sangat marah dari hal itu dan sangat mengingkarinya, maka beliau menulis di pintu rumahnya : “ Maha Suci Dzat yang tidak memiliki teman dekat (anis) dan tidak memiliki teman duduk di atas Arsy-Nya “. Maka kaum awam Baghdad terprofokasi dan melempari beliau dengan batu hingga pintu rumahnya penuh dengan batu yang menutupinya “.[1]Kisah ini sangatlah masyhur di kalangan ulama sejarah, bahkan tak ada satu pun ulama yang melemahkan kisah ini, semua mengakui dan menerima adanya kisah ini. Melemahkan kisah ini, sama saja merendahkan para ulama yang menukilnya.…………………………..
Sanad yang tidak disebutkan oleh para ulama yang membawakan kisah ath-Thabari tersebut, bukan lantas menjatuhkan hujjah tersebut dan mendhaifkan kisah tersebut. Ini alasan yang mengada-ngada. jIka Salman Ali mengatakan bahwa tak ada satu pun ulama salaf menolak atsar Mujahid hanya karena diterima dan dibawakan para ulama (talaqatthu bilqabuul) walaupun sanadnya dhaif, maka kenapa menolak kisah ath-Thabari yang juga diterima dan dibawakan oleh para ulama ??
Penerimaan banyak para ulama khususnya ulama ahli sejarah terhadap kisah pilu ath-Thabari tersebut berkenaan penolakannya tentang hadits julus dalam kitab-kitab mereka, merupakan bukti adanya kisah tersebut.
Yaqut al-Hamawi menyebutkan kisah itu dalam kitab tarikhnya Mu’jam al-Udaba : 6/2450. Ibnu Atsir menyebutkannya dalam kitabnya al-Kamil, as-Subuki menyebutkannya di ath-Thabaqat, Ibnu Katsir menyebutkannya di kitab Tarikhnya Al-Bidayah : 11/146, as-Suyuthi menyebutkan di Tahdzir al-Khawwash min Ahaadits al-Qashshash : 1/161 dan lainnya. Semua ulama tak ada satupun yang mengatakan kisah ini dhoif namun isyarah menunjukkan adanya kisah ini fakta karena kisah ini begitu terkenal dan masyhur.
Dan hujjah ath-Thabari dalam kisah itu yang mengatakan :وأما حديث الجلوس على العرش فمحال، ثم أنشد: سبحان من ليس له أنيس, ولا له في عرشه جليس“ Adapun hadits julus (duduk) di atas Arsy, maka itu adalah mustahil, kemudian beliau menyennadungkan syair : “ Maha Suci Dzat yang tidak memiliki teman dekat dan tidak memiliki teman duduk di atas Arsy-Nya “
Komentar sayaAlhamdulillah, al-Katibi gagal membawakan apa-apa sanad seperti yang saya minta. Hanyasaja riwayat ini masyhur dalam kitab-kitab ulama bukan bermaksud ia mesti sahih. Hanya saja ia tak dilemahkan dengan sharih, bukan juga bermakna ia sahih. Jika ini metodologinya, maka bergembiralah syiah yang suka menggunakan method yang sama ketika menghujat ahlu sunnah. Tindakan menyamakan riwayat Mujahid adalah tindakan dangkal. Riwayat Mujahid mempunyai sanad untuk diperiksa kesahihannya bukan seperti riwayat sejarah yang tidak bersanad

Admin said...

3. Duduknya nabi ArashAl-Katibi berkataMelihat fakta ini, maka jelas lah bahwa imam ath-Thabari sama sekali tidak mensahihkan atsar Mujahid dalam pentarjihannya dan lebih memilih hadits sahih tentang syafa’at. Adapun berkenaan duduknya Nabi di atas Arsy, maka beliau membenarkan terjadinya hal ini (tidak mustahil terjadi). Duduknya Nabi di atas Arsy, sangatlah tidak mustahl baik dai segi khobar maupun pendapat kelompok umat Islam. Oleh karenanya beliau mengatakan :لا من جهة خبر ولا نظر وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن التابعين بإحالة ذلك
“...tidak dari segi khobar maupun pendapat, “ Yang demikian itu (tidak boleh ditolak) karena tidak ada hadits dari Rasulullah, dari seorang pun sahabat maupun tabi’in yang memustahilkan hal tersebut “.
Coba renungkanlah, seandainya beliau ikut mensertakan pembahasan duduknya Allah bersama Nabi, tidak mungkin beliau beralasan dengan kemustahilan, sebab secara dharuri kita akan mengakui bahwa tidak ada yang mustahil dari apa yang Allah perbuat. Ini menunjukkan bahwa penta’lilan itu terfokus pada perkara duduknya Nabi di atas Arsy saja.
Komentar sayaKenyataan berulang ini tidak perlu saya tanggapi. Cuma saya ada persoalan kepada al-Katibi, selain dari riwayat Mujahid, dimanakah at-Tabari membahaskan berkenaan duduknya nabi di arash??Oleh kerana al-Katibi begitu yakin konteksnya berkenaan duduknya nabi di arash, sudah tentu at-Tabari ada membahaskannya secara berasingan. Kenapa tiba-tiba saja dibahaskan pada riwayat Mujahid yang mana redaksinya tidak menyebutkan nabi duduk di arash sebaliknya ‘duduknya nabi BERSAMA Allah di arash’Hujah al-Katibi akan menjadi logik sekiranya di tempat lain, at-Tabari dengan jelas menyatakan akan bolehnya duduk nabi di Arash. Jika ada, maka mungkin boleh diterima konteksnya dalam riwayat Mujahid juga sama. Jika tidak, ia tetap penafsiran yang sia-sia

Admin said...

4. Isu perenggan akhir at-Tabari
Pembaca yang budiman, pada artikel pertama al-Katibi, dia tidak menterjemahkan perenggan akhir ini. Pada artikel kedua pula dia berdusta mengatakan sejak dulu lagi dia sudah membicarakan tentang perenggan terakhir. Kini pada artikel ketiga ini dia mengatakan“Adapun diperenggan akhir, maka saya sama sekali tidak terkejut.
Justru hal itu semakin menunjukkan bahwa pembahasan sebelumnya sedang membicarakan duduknya Nabi di atas Arsy saja. Perenggan akhir ini (فإن قال قائل : فإنا لا ننكر إقعاد الله محمدا على عرشه ، وإنما ننكر إقعاده . ) ath-Thabari sedang membahas duduknya Allah di atas Arsy bersama Nabi. Oleh karenanya beliau tidak mengikut sertakan pembahasan ini dengan pembahasan duduknya Nabi di atas Arsy pada pembahasan sebelumnya.Arti huruf fa’ jika kita mau tafsirkan adalah : “ Jika kalian tidak mengingkari duduknya Nabi di atas Arsy dari segi khobar maupun semua pendapat, tapi kalian berkata bahwa kalian mengingkari duduknya Allah di atas Arsy, Maka jawabannya adalah.....”.Kemudian beliau memerinci jawabannya : Jika menjawab Allah mendudukkan Nabi bersama-Nya, maka jawaban ath-Thabari adalah mengambil salah satu dari pendapat kelompok pertama (Allah mubaayin dari atas Arsy) ata memilih pendapat kelompok kedua (yaitu Allah tidak mumaasin dan tidak mubaayin). Artinya beliau menjawab bahwa duduknya Allah bermakna Allah mubayin dari arsy-Nya atau Allah tetap sebagaimana wujudnya sebelum menciptakan Arsy, yaitu tidak mumaasin dan juga tidak mubaayin. Sedangkan kelimpok kedua ini, adalah pemahaman yang selama ini diyakini oleh kaum asy’ariyyah sejak dahulu hingga saat ini.Jika sedikit mau merenungi hal ini, nyatalah bahwa tidak ada yang kontradiksi sama sekali dalam ucapan saya di atas, hanya saja kaum salafi memang sudah menjadi tabiat mereka lemah di dalam memahami redaksi ulama terlebih redaksi ayat ataupun hadits.Komentar sayaHujah al-Katibi kini ternyata salah dan tidak menjawab hujah Salman Ali. Perhatikan kepada kontradiksi yang saya sebutkan dulu“Al-Katibi telah mengaku bahawa perenggan akhir yang tidak diterjemahkan pada artikel sebelumnya merujuk kepada duduknya Allah bersama Nabi di Arash“Kemudian ath-Thabari menjawab orang yang menolak duduknya Nabi bersama Allah, ia mengatakan bahwa penolakan itu keluar dari ketiga kelompok Islam yang telah beliau sebutkan sebelumnya”
Malangnya pada permulaanya, dia tidak sebutkan demikian sebaliknya dia katakan ia hanya rujuk pada duduknya nabi Arash tanpa membahaskan duduknya Allah“Dari uslub dan manhaj ath-Thabari, diawal sekali sedang membicarakan tentang MAQAM MAHMUD (kedudukan terpuji) yang akan diperoleh oleh Nabi kelak di akherat. Maka pembahasan tentu terfokus pada persoalan Nabi. Walaupun di tengah-tengah pembahasan imam ath-Thabari sempat membawakan ucapan Mujahid secara utuh bahwa Allah mendudukkan Nabi di atas Arsy bersama-Nya. Diakhir pun beliau tetap memfokuskan pada persoalan duduknya Nabi di atas Arsy tanpa membahas duduknya Allah”
Boleh jadi pada awalnya dia masih berpegang perbahasan itu berkisar pada isu duduknya nabi di Arash tapi akhirnya terkejut melihat perenggan terakhir at-Tabari yang jelas menyebutkan duduknya Nabi bersama Allah- tamat nukilan
al-Katibi tidak faham kritikan Salman Ali. Al-Katibi mengatakan di akhir perbahasan pemfokusan at-Tabari tetap kepada persoalan duduknya nabi di Arash TANPA MEMBAHASKAN DUDUKNYA ALLAH’. Tapi dia sendiri akhirnya mengaku perenggan terakhir membicarakan jawapan at-Tabari kepada orang yang menolak duduknya Nabi bersama Allah!! Ini kontradik yang nyata!! Al-Katibi tidak sedar perkata ini kemudian memutarbelit mengatakan perbahasan awal berkaitan duduknya nabi di arash dan perbahasan akhir berkaitan duduknya nabi bersama Allah. Padahal dia sendiri menyebutkan, ‘’’ Diakhir pun beliau..

Admin said...

5. Kefahaman kepada teks at-TabariAl-Katibi berkata, a) Memang ada dua pembahasan yaitu berkenaan syafaat dan duduknya Nabi di atas Arsy. Karena di sini fokus sedang membicarakan keutamaan Nabi. Walaupun di akhir menjadi lebar pembahasannya tentang duduknya Allah di atas Arsy.b) qarinah terkuat dan terbesar adalah cara memahaminya sesuai dengan uslub nahwiyyah yang tampak jelas dalam ucapan ath-Thabari berkenaan pembahasan dan qarinah akhir pada perenggan akhir di mana beliau mulai membahas duduknya Allah di atas Arsy. c) Justru saya tanyakan kepada anda, apa qarrinah imam ath-Thabari meringkas ucapannya itu ? ini hanyalah hujjah karangan dan dongeng anda saja. Bukankah ini masalah prinsipil ??d) selepasnya memang beliau mulai menyinggung duduknya Allah di atas Arsy, dan ini juga justru merupakan qarinah terkuat bahwa pembahasan awal dan akhir berbeda.e) ya benar, akhirnya anda mengakui bahwa di perenggan akhir imam ath-thabari sedang menyinggung pembahasan ISTIWA Allah yang jawabannya di pilih oleh ath-Thabari menggunakan pendapat kelompok pertama dan kedua, dan membuang pendapat kelompok ketiga yaitu pendapat mujassimah yang meyakini Allah mumaasin dan mubayin di Arsy sebagaimana pendapat kaum wahabi dan Ibnu Tiamiyyah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.f) perenggan akhir justru membahas topik lain yaitu tentang duduknya Allah di atas Arsy artinya pembahasan tentang Istiwa Allah di atas Arsy, menurut ath-Thabari jika menggabungkan pembhasan pertama dengan pembahasan kedua ini, maka duduknya Nabi di atas Arsy pun tidak mustahil sebab Allah tetap tidak mumasin dengan Arsy.Komentar sayaHujah ini adalah pengulangan seperti artikel-artikel sebelumnya.Jadi saya juga tidak perlu mengulang. Alhamdulillah, saya telah jelaskan kesemua perbahasan at-Tabari berkisarkan kepada istiwa Allah dan duduknya nabi di arash. Perenggan terakhir lebih jelas membincangkan duduknya nabi bersama Allah. Hujah dalam artikel sebelumnya telah memadai.Cuma yang menarik perhatian adalah soalan retorik al-Katibi ini, “Justru saya tanyakan kepada anda, apa qarrinah imam ath-Thabari meringkas ucapannya itu ? ini hanyalah hujjah karangan dan dongeng anda saja. Bukankah ini masalah prinsipil ??Sepatutnya al-Katibi sendirilah yang menjelaskannya kepada Salman Ali, dan hingga kini tidak ada sebarang qarinah yang kuat untuk mengubah subjek perbahasan. 

Muhammad Nama Yang Paling Popular di Belanda

Mohammed atau variasi dari nama Nabi Muhammad telah menjadi pilihan yang paling populer untuk nama bayi laki-laki di empat kota besar Belanda.

Register to read more...

Umat perlu didedah sistem takwim tetapkan anak bulan

Pemahaman kaedah saintifik kelendar hijriah elak kekeliruan

HARI ini bersamaan 29 Syaaban 1430 Hijrah, pihak berkuasa di kebanyakan negara Islam sibuk membuat persiapan bagi menentukan tarikh 1 Ramadan, bermula waktu melaksanakan ibadat puasa yang menjadi Rukun Islam ketiga.

Register to read more...

Kaedah al-Fiqhiyyah Mempraktikkan Kalam Lebih Utama Dari Mengabaikann

Muhamad Abdul Kadir Bin Sahak

Kaedah al-Fiqhiyyah: إعمال الكلام أولى من إهماله

 

Pengertian

Ungkapan إعمال الكلام membawa maksud: "Memberikan kepadanya (kalam), sesuatu hukum" (إعطاؤه حكما). (Sila lihat: بحث في القاعدة الفقهية الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله. جمال الشاكر يوسف عبد الله بإشراف الدكتور عبد المجيد الصلاحين )

Manakala ungkapan إهماله membawa maksud: Membatalkan atau menafikan (الإلغاء), Meninggalkan (الإخلاء) dari memiliki faedah. (Ibid)

Register to read more...

Hari Ini: 11 | Jumlah Pelawat: 81108